• Privacy policy

  Privacy policy

Sometimes you just have to play by the book.

Met Het Entrepreneurship Program werken studenten een semester lang aan hun eigen stageproject en lopen zij stage bij een start up. Ze wonen samen met leeftijdsgenoten en (Ollie) stagiaires met dezelfde mindset en ontwikkelen ondernemende vaardigheden in de beste stad in het buitenland, Kaapstad. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar voor het aanbieden van onze diensten hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). 

Persoonsgegevens

Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Ollie Cape Town maakt gebruik van persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst(en) die met haar worden gesloten.

Jouw toestemming

Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat je ze ons zelf geeft voor de overeenkomst, en we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan je helaas geen gebruik maken van de Diensten van Ollie. 

Verder zullen we jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van de Diensten van Ollie hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je leeftijd
 • Je geboortedatum
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Een foto waar je herkenbaar op staat
 • Paspoortgegevens

Studentenprofiel

Met jouw gegevens maken we een profiel aan, dat we met jouw toestemming onder de aandacht brengen bij bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair. Het profiel gebruiken wij voor het zoeken naar een geschikte match en wordt bewaard tot twee jaar na het einde van de Stageovereenkomst voor nazorg, aftersales en voor de doelen die in deze privacyverklaring staan beschreven.

Dienstverlening in Kaapstad

Voor de dienstverlening die wij bieden in Kaapstad, zoals het regelen van accommodatie, vervoer en de organisatie van activiteiten, gebruiken we alleen jouw gegevens als dat nodig is. Paspoortgegevens hebben wij soms nodig, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een Sim-kaart en ten behoeve van het huren van accommodatie. De paspoortgegevens worden onmiddellijk gewist als die doelen zijn behaald. 

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Ollie. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens bewaren tot twee jaar nadat jouw stage is geëindigd. In de periode na jouw stage, willen we je namelijk graag af en toe benaderen voor onderzoek of referenties. Als jij wil dat we jouw gegevens eerder wissen, doen we dat op eerste verzoek.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Derden

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst delen we jouw gegevens met andere partijen, zoals verschillende bedrijven aan wie we jou voorstellen, maar ook aan reisorganisaties voor het boeken van activiteiten waar je aan wil deelnemen en voor het huren van jouw accommodatie.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • de website snel is;
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • we verbeteringen kunnen testen;
 • je optimale lokale informatie krijgt.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contact

Evert Krekels

Co-Founder

+31 611536951 (WhatsApp)

+27 710896848 (Telefoon)

hello@olliecaptown.com